Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Życiorys

Dr kpt. ż. ś Jan Pyś urodził się 24 czerwca 1962 r. w Ząbkowicach Śląskich. W szkole podstawowej należał do drużyny żeglarskiej Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO we Wrocławiu. Tam rozpoczęła się jego przygoda z wodą.

W roku 1977 przy wyborze szkoły średniej żadnych wątpliwości – Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Po maturze w 1982 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze na statkach odrzańskich. Pływał na statkach towarowych i pasażerskich w kraju i zagranicą. W roku 1986 uzyskał pierwszy stopień oficerski w żegludze śródlądowej - Patent Porucznika Żeglugi Śródlądowej.

Z pracy na statkach odszedł w stopniu kapitana. W 1987 r. rozpoczął pracę w rządowej administracji żeglugi śródlądowej. Następnie w 1994 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie administracja publiczna. Efektem studiów była praca magisterska pt.: Regulacja prawna żeglugi śródlądowej w Polsce. W roku 1999 rozpoczął na Wydziały Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2005 za pracę pt.: Ustrojowoprawne uwarunkowania żeglugi na Odrze od XVIII do XXI w.

Oprócz pracy na statkach żeglugi śródlądowej i w administracji żeglugowej dr Jan Pyś zajmuje się pracą dydaktyczną, uczestniczy w komisjach, których przedmiotem działania jest transport rzeczny, jest członek wielu stowarzyszeń związanych z żeglugą śródlądową. Jest autorem dwutomowej książki pt.: Odra. Rzecz o żegludze i polityce oraz 20 prac z dziedziny żeglugi śródlądowej, które ukazały się m.in w: Prawo UW, Przegląd Komunikacyjny, Prosto z Pokładu, Gospodarka Wodna, Rzeczpospolita

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Żeglugi Śródlądowej 1982 (kapitan żeglugi śródlądowej 1988)
 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji magister zarządzania i marketingu, 1999
 • Uniwersytet Wrocławski administracja, 1999
 • Uniwersytet Wrocławski doktor nauk prawnych 2005

 

PRACA ZAWODOWA:

 • Praca na statkach żeglugi śródlądowej 1982-1989
 • Inspektor nadzoru nad Żeglugą w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 1989-2005
 • Zajęcia ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 2001-2005
 • Pełniący obowiązki dyrektora w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 2005 – 2008
 • Uczestnik komisji przy Prezydencie Wrocławia i Ministrze Infrastruktury 2005-2010
 • Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 2008 do tej pory
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Logistyka od 2014

 

ODZNACZENIA

 • Srebrna odznaka zasłużonego dla żeglugi śródlądowej
 • Brązowy medal za zasługi WOPR - 2009
 • Medal Pro Mari Nostro
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Pierścień Tysiąclecia przyznany przez Kardynała Henryka Gulbinowicza
 • Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
 • Brązowy medal za zasługi WOPR - 2015

 

PRZEDMIOT PRAC BADAWCZYCH:

Administracyjno-prawno-ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej w Polsce

 • Regulacja prawna żeglugi śródlądowej.

 • Prawne uwarunkowania uprawiania żeglugi śródlądowej.

 • Organizacja prawna administracji żeglugowej.

 • Kontrola wykonywania zadań związanych z żeglugą śródlądową.

 • Regulacja prawna żeglugi śródlądowej w Polsce w świetle standardów prawa Unii Europejskiej.

 

Administracyjno-prawno-ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej na Odrze

 • Periodyzacja dziejów kształtowania statusu ustrojowoprawnego rzeki stosownie do kolejnych zmian form i podmiotów zarządzania rzeką;

 • Prawodawstwo odrzańskie od schyłkowego okresu feudalnego do czasów nam współczesnych i ustalenie jego cech warunkujących uprawianie żeglugi;

 • Administrowanie Odrą i ocena jej efektywności w zmieniających się warunkach historycznych;

 • Podstawowe elementy warunkujące uprawianie żeglugi na Odrze oraz ustalenie ich znaczenia w kolejnych przedziałach periodycznych - ocena;

 • Aktualny stan żeglugi na Odrze;

 • Zaproponowanie zmian gwarantujących tworzenie właściwej polityki rzecznej, prowadzących do poprawy warunków dla gospodarki wodnej w tym dla żeglugi.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 1. Ustawa o żegludze śródlądowej w Senacie –Statek do Młocin, Rzeczpospolita, Warszawa 15 listopada 2000.

 2. Ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2001, nr 6.

 3. Uwarunkowania prawno-administracyjne żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 1919-1939, Prawo - Studia historycznoprawne, Wrocław 2001.

 4. Odrą do Europy, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2002, nr 1.

 5. Wpływ budowy Kanału Augustowskiego na sytuację chłopów w Rzeczpospolitej Sztabińskiej, Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne, Wrocław 2002.

 6. Wrocław - Ośrodek odrzańskiej żeglugi śródlądowej do 1945 r., Miasta i prawa miejskie w rozwoju historycznym, Wrocław 2003.

 7. Zarząd Regulacji Rzeki Odry (1873-1944), Prawo - Studia historycznoprawne, Wrocław 2004.

 8. Odrzańska Droga Wodna w świetle prawa międzynarodowego i krajowego, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2004, nr 10.

 9. Odrzańska administracja wodno-żeglugowa w Niemczech i Polsce, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2005, nr 3.

 10. Akademia Morska w Szczecinie Inland Shipping 2006 – Odrzańska Droga Wodna – Powrót do europejskiej sieci dróg wodnych, Szczecin 2006 s.157-168.

 11. Żegluga Śródlądowa w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2006 Nr 9 str. 17.

 12. Administracja Odrzańskiej Drogi Wodnej od XVI do XX w: Dziedzictwo Morskie i Rzeczne Polski, Wrocław 2006, s. 151-170.

 13. Żegluga po Polsku – Infrastruktura Warszawa 2007 s. 27.

 14. Gospodarko wodna pamiętaj o transporcie rzecznym, Gospodarka Wodna,Warszawa 2008 nr 5 str. 177.

 15. Historia i perspektywy żeglugi na Odrze w: Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej, Wrocław 2008 s 183-195.

 16. Świadectwo techniczne statków żeglugi śródlądowej, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2009 Nr 2 str. 36.

 17. Uwarunkowania prawno-organizacyjne transportu wodnego na Odrze w aspekcie szans jakie niesie UE,w: Perspektywy możliwości i zagrożenia rozwoju żeglugi śródlądowej, Gliwice-Kraków-Wrocław 2011, s. 115-130.

 18. Odra, Wrocław 2013, tomy I-V.

 19. Odrzańska Droga Wodna – europejskie dziedzictwo - Wstęp, Prosto z pokładu, Wrocław 2004 do tej pory kilkanaście artykułów.

 20. Odra. Rzecz o żegludze i polityce, Wrocław 2014, tom I i II. 
 21. Logistyka-żegluga śródlądowa (skrypt), Wrocław 2015.
 22. Odra w dziejach Brzegu Dolnego w: Brzeg Dolny. Dzieje wybranych instytucji i zagadnień, Brzeg Dolny 2017 red. Józef Koredczuk

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław