Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych

Wykonywanie prac podwodnych wymaga zezwolenia, wystawionego przez właściwego miejscowo dyrektora Urzędu Morskiego lub Urzędu Żeglugi Śródlądowej.


Procedura

 

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia certyfikatu, potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

  • kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON;

  • kopia dokumentu, potwierdzającego numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
  • kopia dokumentu, potwierdzającego numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

  • kopie dyplomów nurków i kierowników prac podwodnych, mających uczestniczyć w wykonywaniu prac;

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa w wysokości 200 j.t.* (płatne na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000).

Wystawienie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych.

 

*wartość złotowa jednostki taryfowej wynosi 0,2 SDR.

 

kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel. / fax: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek


adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

 

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2017 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl