Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wymiana dokumentów kwalifkacyjnych

Procedura:

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia "starego" patentu lub świadectwa (oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu - 25 zł świadectwo lub 50 zł patent (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000) - w tytule przelewu wpisać: odpowiedni stopień oraz imię i nazwisko
  • w przypadku wymiany patentu kapitana / porucznika podpisany fomularz personalizacji danych (wzór podpisu proszę złożyć w punkcie 7. i nie wypełniać pozostałych pozycji).

Wystawienie dokumentu.

Anulowanie "starego" dokumentu.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

 

Zasady wymiany dokumentów kwalifikacyjnych

1. Dokumenty kwalifikacyjne wydane przed 2 grudnia 2014 r. podlegają, na wniosek zainteresowanego, wymianie na następujące dokumenty kwalifikacyjne:

1)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
2)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B;
3)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej I klasy B - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B;
4)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej I klasy - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, jeżeli zainteresowany przedstawi dyplom oficera wachtowego lub szypra statków morskich;
5)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej I klasy - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, jeżeli zainteresowany przedstawi zaświadczenie uprawniające do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wydane przez dyrektora urzędu morskiego;
6)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej II klasy - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B;
7)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej II klasy - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, jeżeli zainteresowany przedstawi dyplom oficera wachtowego statków morskich lub szypra statków morskich;
8)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej II klasy - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, jeżeli zainteresowany przedstawi zaświadczenie uprawniające do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wydane przez dyrektora urzędu morskiego;
9)   patent żeglarski porucznika żeglugi śródlądowej - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B z ograniczeniem do statków II kategorii;
10)  patent żeglarski porucznika żeglugi śródlądowej - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A z ograniczeniem do statków II kategorii, jeżeli zainteresowany przedstawi dyplom oficera wachtowego lub szypra statków morskich;
11)  patent żeglarski porucznika żeglugi śródlądowej - na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A z ograniczeniem do statków II kategorii, jeżeli zainteresowany przedstawi zaświadczenie uprawniające do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wydane przez dyrektora urzędu morskiego;
12)  patent mechanika żeglugi śródlądowej I, II i III klasy - na patent żeglarski mechanika statkowego żeglugi śródlądowej;
13)  patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej - na patent żeglarski mechanika statkowego żeglugi śródlądowej;
14)  patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej i świadectwo stermotorzysty żeglugi śródlądowej - na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
15)  patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej I, II i III klasy - na patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;
16)  patent żeglarski przewoźnika i świadectwo przewoźnika - na patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;
17)  świadectwo sternika żeglugi śródlądowej - na świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;
18)  świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej - na świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;
19)  patent retmański i świadectwo pomocnika retmana - na patent przewoźnika żeglugi śródlądowej z rozszerzeniem uprawniającym do kierowania scalonymi materiałami pływającymi;
20)  świadectwo motorzysty - na świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej;
21)  świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej - na świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej;
22)  świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej - na świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej;
23)  świadectwo marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej - na świadectwo marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej.
2. Wymiany dokumentów kwalifikacyjnych dokonują dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej właściwi dla siedzib inspektoratów żeglugi śródlądowej lub urzędów żeglugi śródlądowej, które wydały dotychczasowe dokumenty.
 
Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław