Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej

Procedura


Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • zaświadczenie z przeprowadzenie inspekcji technicznej;
  • świadectwo pomiarowe (jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu);
  • kopia decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych (jeśli statek jest wyposażony w takie zbiorniki);
  • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł na konto nr: 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej;

oraz (w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub po raz pierwszy wpisanego do rejestru):

  • kopia orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kopia opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.

Wystawienie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

 

kontakt: mgr Krzysztof Bar, tel. 71 329 18 93 wewn. 27; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław