Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej

Uproszczone świadectwa zdolności żeglugowej wydaje się dla statków o nośności poniżej 15 t, używanego do przewozu mniej niż 12 pasażerów, o długości mniejszej niż 20 m.

Wymóg posiadania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej dotyczy również statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji, nie zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, o mocy silnika 75 kW i większej.

 

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia dokumentu z przeglądu technicznego;
  • kopia decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych (jeśli statek jest wyposażony w takie zbiorniki);
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej w wysokości 20 zł (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000).

oraz (w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub po raz pierwszy wpisanego do rejestru):

  • kopia orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kopia opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych;

lub (w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego, używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silników 75 kW i większej):

  • wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

Wystawienie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

 

kontakt: mgr Krzysztof Bar, tel. 71 329 18 93 wewn. 27; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław