Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie patentów kapitana kl. B

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 

  • podpisany fomularz personalizacji danych (wzór podpisu proszę złożyć w punkcie 7. i nie wypełniać pozostałych pozycji),
  • do wglądu dowód osobisty,
  • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000) - w tytule przelewu wpisać: patent kapitana B oraz imię i nazwisko.
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

oraz

  • wyciąg pływania, potwierdzający odbycie 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, z czego 24 miesiące jako sternik lub bosman,

albo

  • wyciąg pływania, potwierdzający odbycie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, z czego 12 miesięcy jako sternik lub bosman,
  • kopia świadectwa ukończenia co najmniej szkoły średniej o kierunku żegluga śródlądowa (oryginał do wglądu).

Wystawienie dokumentu.

kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl,

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław