Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie patentów kapitana kl. A

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 

  • podpisany fomularz personalizacji danych (wzór podpisu proszę złożyć w punkcie 7. i nie wypełniać pozostałych pozycji),
  • do wglądu dowód osobisty,
  • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

  • wyciąg pływania, potwierdzający odbycie 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, z czego 24 miesięce jako sternik lub bosman,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000) - w tytule przelewu wpisać: patent kapitana A oraz imię i nazwisko.

 oraz

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • wyciąg pływania, potwierdzający co najmniej 1-miesięczną praktykę pływania na morskich wodach wewnętrznych, potwierdzony przez właściwy organ

albo

  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych (dyplom oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej lub stopień oficera Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej) oraz odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

 

Wystawienie dokumentu.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 071 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław