Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Inspekcja techniczna

Inspekcję techniczną przeprowadza się dla:

  • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,

  • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,

  • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa w wyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych,

  • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów (statków pasażerskich),

  • statków służących do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,

    które uprawiają żeglugę po śródlądowych drogach wodnych

Sposób przeprowadzenia inspekcji technicznej reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.05.2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz.U. Nr 108, poz. 702) oraz przepisy dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl