Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Rejestracja statku

W zależności od rodzaju statku wyróżnia się 4 rodzaje rejestrów:

  • 01 - statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2;
  • 02 - statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
  • 03 - statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2;
  • 04 - statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2.


Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia dokumentu, potwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku
  • kopia dokumentu, potwierdzającego prawo armatora do władania statkiem we własnym imieniu (jeśli nie jest właścicielem statku)
  • kopia dokumentu, stwierdzającego pełną nazwę i siedzibę armatora oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w jego imieniu (jeśli armatorem jest osoba prawna)
  • zaświadczenie o wykreśleniu statku z poprzedniego rejestru (jeśli był zarejestrowany w innym urzędzie).

Wpisanie statku do właściwego rejestru administracyjnego.

Sporządzenie karty rejestracyjnej statku.

Utworzenie teczki statku.

kontakt: mgr Krzysztof Bar, tel. 71 329 18 93 wewn. 27; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław