Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Rejestracja dzienników prac podwodnych

Prowadzenie dziennika prac podwodnychj jest jednym z obowiązków kierownika prac podwodnych.

Dziennik prac podwodnych powinien być sporządzony według wzoru, zawartego w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnychoraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. poz. 1794), być oprawiony oraz mieć ponumerowane oraz przesznurowane strony.

Zapisany dziennik Urząd oznacza jako nieważny i zwraca organizatorowi prac podwodnych lub upoważnionemu kierownikowi prac podwodnych.


Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • oprawiony dziennik prac podwodnych z przesznurowanymi i ponumerowanymi stronami;

  • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację dziennika prac podwodnych w wysokości 10 j.t.* (płatne na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000);

Rejestracja dziennika prac podwodnych.


*wartość złotowa jednostki taryfowej wynosi 0,2 SDR.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław