Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Referat Administracyjno Finansowy

 

Obsada referatu

Kompetencje

Inspektor Administracyjno Finansowy
mgr Katarzyna Frącka
telefon wewnętrzny: 22
finanse@wroc.uzs.gov.pl

pokój: 2150

                                                

      

                                    
 • sprawy obsługi prawnej w tym sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, druków, wniosków, interpretacja przepisów, sporządzanie przepisów prawa miejscowego, reprezentowanie urzędu w sądach, rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • organizowanie i prowadzenie biurowości w tym sprawy niejawne, archiwum zakładowe i biblioteka;
 • prowadzenie i sporządzanie planowania, sprawozdawczości oraz statystyki;
 • pomoc przy informatyzacji urzędu i procedur oraz publikatorów informatycznych;
 • sporządzanie umów i realizacja zadań obejmujących współpracę urzędu z innymi organizacjami, komisjami egzaminacyjnym oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowanie i realizacja  przetargów i licytacji;
 
 • sprawy kadrowe w tym przygotowywanie i prowadzenie naboru, wynagrodzenia, dyscypliny pracy, przebieg kariery zawodową pracowników, wybór szkoleń, akt osobowych, środki ochrony i higieny, organizacja szkoleń BHP;
 • odpowiadanie za formalnoprawny aspekt przebiegu zatrudnienia, w tym  miesięczna ewidencji czasu pracy, przebieg pracy i związane z tym premie, nagrody;
 • społeczno-socjalnych w tym np.: sprawy ZUS, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, sprawy zasiłków i pomocy, wypadki przy pracy;
 • pozyskiwanie, użytkowanie, ewidencja oraz likwidacja środków rzeczowych i nieruchomości, organizowanie i realizacja przetargów i licytacji; prowadzenie ksiąg środków rzeczowych, nanoszenie numeracji katalogowej środków rzeczowych, ewidencji rzeczy powierzonych pracownikom, ubezpieczenia środków rzeczowych;
 • budżet, finanse, rachunkowość, finansowanie zadań, przygotowywanie projektu budżetu urzędu, prowadzenie kasy urzędu, współpraca z bankami, rozliczanie kont, przyjmowanie opłat administracyjnych.

sekretarz Dyrektora Urzędu

mgr Aleksandra Ciapka
telefon wewnętrzny: 20
sekretariat@wroc.uzs.gov.pl

pokój: 2153

 • prowadzenie sekretariatu i sprawy kancelaryjnych w tym prowadzenie bazy danych adresów, telefonów, faksów i adresów poczty elektronicznej, dziennika korespondencyjnego, przyjmowanie i rozdział właściwym pracownikom korespondencji,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą dyrektora z instytucjami organizacjami w tym prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora,
 • organizowanie spotkań, zebrań, konferencji oraz uczestnictwo w wybranych spotkaniach i konferencjach,
 • prowadzenie spraw administracyjnych nadzoru nad żeglugą rozliczanie bloczków mandatowych,
 • zbieranie bieżących informacji dotyczących warunków żeglugi i przekazywanie ich inspektorom.
 
 • organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych oraz pomoc w realizacji zadań nadzoru dan żeglugą
 • zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych

 

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław