Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Obserwator radarowy

I. Zasada pracy radaru, budowa i obsługa

A. Wymagana wiedza (1 egzaminator)

 1. Zasada działania radaru, właściwości fal elektromagnetycznych, ogólny opis radaru i schemat blokowy.
 2. Włączanie i regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa).
 3. Ekran jako mapa radarowa (zakres, znaczniki pomiarowe, orientacja obrazu).
 4. Zniekształcenia ech - interpretacja obrazu, zakłócenia.
 5. Ograniczenia radaru - parametry eksploatacyjne.
 6. Instalacja radaru - bhp.

B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)

 1. Płyty czołowe, włączanie i podstawowa regulacja.
 2. Regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa - ZRW, rozróżnialnik, długość impulsu).
 3. Interpretacja obrazu, obraz jako mapa, echa na ekranie.
 4. Znaczniki pomiarowe.
 5. Zakłócenia i zniekształcenia.
 6. Instalacja na statku, sektory cienia, kreska kursowa, bhp.

II. Nawigacja radarowa i przepisy

A. Wymagana wiedza (1 egzaminator)

 1. Nawigacja na akwenach otwartych.
 2. Nawigacja pilotażowa (rzeki, kanały, identyfikacja linii brzegowej, przeszkody stałe).
 3. Zapobieganie zderzeniom (ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający, obiekty na kursach równoległych).
 4. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych dotyczące żeglugi za pomocą radaru, MPDM, sygnały mgłowe.

B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)

 1. Identyfikacja linii brzegowej.
 2. Określanie pozycji na akwenach otwartych, rzekach i kanałach.
 3. Ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający.
 4. Obiekty na kursach równoległych, określanie parametrów ruchu.
 5. Żegluga "na radar".
Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław