Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Kompetencje i obowiązki

Obowiązki przewodniczącego Technicznej Komisji Inspekcyjnej to:

 • przygotowanie pracy Komisji oraz troska o stałą poprawę efektywności jej pracy,
 • organizacja pracy Komisji,
 • prowadzenie spraw administracyjnych Komisji dotyczących przeglądów statków oraz pomierzania
 • wystawianie odpowiednich dokumentów, obliczanie opłat administracyjnych, dbałość o przestrzeganie procedur, 
 • prowadzenie kalendarza przeglądów,
 • przygotowywanie podróży służbowych komisji
 • uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach,
 • ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie przeglądów statków,
 • informowanie zainteresowanych o pracach komisji,
 • wnioskowanie o zakup sprzętu niezbędnego do prac komisji w tym pomiarowego,
 • prowadzenie bazy danych adresów, telefonów, faksów i adresów poczty elektronicznej specjalistów komisji, podmiotów które wystąpiły o inspekcje, instytucji klasyfikacyjnych

Obowiązki ekspertów Technicznej Komisji Inspekcyjnej to:

 • przeprowadzanie inspekcji statków tym: ogólne inspekcje techniczne statków UE dotyczące m.in.: budowy statków, bezpiecznego prześwitu, wolnej burty, podziałki zanurzenia, właściwości manewrowych, urządzeń sterowych, sterówki, budowy maszyn, urządzeń elektrycznych, wyposażenia, bezpieczeństwa w miejscu pracy, pomieszczeń dla załogi, urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia, instalacji gazu płynnego, szczególne inspekcje technicznej dotyczące m.in. statków: pasażerskich, żaglowych statków pasażerskich, przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone, urządzeń pływających.łodzi roboczych, statków rekreacyjnych, kontenerowców, statków powyżej 110 m długości, o dużej prędkości.
 • dokonywanie odpowiednich obliczeń dotyczących przeglądów statków oraz pomierzania,
 • uczestnictwo w przeglądach statków w spotkaniach i konferencjach,


 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław